??? ?? ?????? ???????? ??? «?????? ??? ???? ????? ????????? ? ??? ????»?
ataköy escort

 

Tüm görünmez yasalar, sistemler, düzenler Rab'bin her ?eye kadirdir ve Onun emrine göre hareket eder. Ruh yönetim organ?n?n benzerli?ine. ?kinci anlam, yarat?klar?n hiçbirinin özünü etkileyemedi?i ya da de?i?tiremeyece?idir. Ve iç dünyam?z, hayvanlar?n, bitkilerin ve denizlerin iç dünyas?, Yüce Yarat?c?'n?n rehberli?inde.

Профессор доктор Башар Алаутдин
Печать   Закрыть